ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA JULIÀ CANALS

Molins de Rei

 

INICI

********

L’Escola Municipal de Música Julià Canals està ubicada al carrer Major 1,  al centre de Molins de Rei, en una casa modernista coneguda com Can Bofill, que va ser construïda l’any 1905 per l’arquitecte Pere Ros i Tort.


Presta els seus serveis a la vila des de l’any 1979.


És un centre autoritzat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per impartir ensenyaments musicals de Nivell Grau Elemental i Primer Cicle de Nivell Grau Mitjà. També està adscrit a l’Associació Catalana d’Escoles de Música (ACEM).

L’Escola ofereix cursos de sensibilització musical per als més petits i dóna una bona base d’aprenentatge a infants i joves, fa difusió de la música a través de col·laboracions amb altres centres (com ara les escoles de primària i els centres de secundària) i entitats de Molins de Rei, i participa amb actuacions musicals en diferents activitats culturals de la vila. Com a membre de l’ACEM, dóna a conèixer l’activitat musical de l’escola a diferents llocs de Catalunya participant en trobades musicals.

Totes les activitats estan dirigides a donar una sòlida formació musical als alumnes per desenvolupar les seves aptituds i perquè trobin en la música un vehicle d’expressió artística i emocional, a banda que s’enriqueixin amb els valors que aporta practicar-la col·lectivament.

Carrer Major, 1

08750 Molins de Rei

Telèfon 93 680 16 37

emmjcanals@molinsderei.cat